Lỗi TO5. Bạn chưa đăng ký thông tin với Cơ quan Thuế

Hiện tượng

Khi sử dụng chức năng "Đặt lại mật khẩu" trên hệ thống Bkav TVAN hiển thị thông báo: "Đặt lại mật khẩu không thành công ! Bạn chưa đăng ký thông tin Chữ ký số với hệ thống Bkav TVAN. Do vậy Bkav TVAN không có thông tin để xác thực Tài khoản. Bạn vui lòng liên hệ đến số 1900 1854 để được hỗ trợ Đặt lại mật khẩu." 
 

Nguyên nhân

Do tài khoản chưa đăng ký với Cơ quan Thuế

Biện pháp xử lý

Bạn vui lòng liên hệ đến số 1900 1854 để được hỗ trợ Đặt lại mật khẩu.

Top