Lỗi TO4. Xảy ra 1 trong các lỗi: "Mã cơ quan thuế nơi nộp trên tờ khai không đúng với đăng ký tại Cơ quan thuế" hoặc "tờ khai không được đăng ký nộp vãng lai".

Hiện tượng

Gửi tờ khai tới Cơ quan Thuế nhận được kết quả phản hồi báo xảy ra 1 trong các lỗi:

- Mã Cơ quan thuế nơi nộp trên tờ khai không đúng với đăng ký tại Cơ quan thuế.

- Tờ khai không được đăng ký nộp vãng lai.

Nguyên nhân

Do 1 trong 2 nguyên nhân sau:
- Do thông tin Cơ quan Thuế quản lý trong tờ khai khác với Cơ quan Thuế đã đăng ký.
- Do chưa đăng ký vãng lai với Cơ quan Thuế quản lý khác cho tờ khai này.

Biện pháp xử lý

Hướng xử lý của từng nguyên nhân như sau:
- Chọn tờ khai đúng với Cơ quan Thuế đã đăng ký.
- Trường hợp bạn nộp tờ khai vãng lai thì xem hướng dẫn đăng ký tờ khai vãng lai tại đây.
Top