Lỗi TO2. Tờ khai chính thức đã được nộp đúng hạn, phải nộp tờ khai bổ sung.

Hiện tượng

Gửi tờ khai tới Cơ quan Thuế nhận được kết quả phản hồi báo "Tờ khai chính thức đã được nộp đúng hạn, phải nộp tờ khai bổ sung"

Nguyên nhân

Theo quy định của Tổng cục Thuế, nếu đã nộp tờ khai chính thức thành công đúng hạn thì khi hết hạn nộp tờ khai bạn không nộp lại được tờ khai chính thức.

Biện pháp xử lý

Trường hợp bạn cần nộp lại tờ khai này thì thực hiện như sau:
Bước 1: Đăng nhập HTKK, chọn tờ khai cần gửi, sau đó chọn hình thức kê khai bổ sung.
Bước 2: Kết xuất tờ khai và gửi lại.
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Top