Lỗi TO1. Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng.

Hiện tượng

Đăng nhập hệ thống Bkav TVAN không thành công. Hệ thống thông báo lỗi: Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng.

Nguyên nhân

Do bạn nhập thông tin Tên đăng nhập và Mật khẩu không chính xác.

Biện pháp xử lý

Thực hiện theo các bước sau, đến bước nào đăng nhập thành công thì dừng lại:
- Bước 1: Kiểm tra và nhập lại Tên đăng nhập, Mật khẩu cho chính xác. Lưu ý: Nếu chưa đổi Mật khẩu ban đầu, bạn có thể xem thông tin tài khoản do Bkav TVAN cấp qua địa chỉ Email.
- Bước 2: Kiểm tra và tắt phím Caps Lock (CapsLk).
- Bước 3: Kiểm tra và tắt phần mềm hỗ trợ gõ Tiếng Việt (Unikey, VietKey).
- Bước 4: Nếu kiểm tra theo 3 bước trên vẫn đăng nhập không thành công thì sử dụng chức năng "Đăng nhập bằng USB Token".
Top