Lỗi IT32. Lỗi service BHXH

Hiện tượng

Client found response content type of 'text/html', but expected 'text/xml'. The request failed with an empty response

Nguyên nhân

- Lỗi service ở cổng BHXH

- Dữ liệu hồ sơ gửi đi lớn gần tới ngưỡng cho phép, hoặc tại thời điểm gửi dữ liệu đi tốc độ truyền dữ liệu thấp nên không gửi đủ một đơn vị dữ liêu trong cùng một khoảng thời gian so với lúc tốc độ truyền dữ liệu ổn định.

Biện pháp xử lý

- Nếu là lỗi tại service ở cổng BHXH, báo cán bộ ở cổng xử lý

- Với những bộ hồ sơ có dữ liệu lớn(chưa quá ngưỡng), gửi lại lúc tốc độ mạng ổn định hoặc ngoài giờ cao điểm

Top