Lỗi IT27. Lỗi kết nối tới service BHXH

Hiện tượng

- Request timeout - The underlying connection was closed - An unexpected error occurred on a receive - Unable to connect to the remote server

Nguyên nhân

Mất kết nối mạng hoặc kết nối mạng chập chờn

Biện pháp xử lý

Kiểm tra kết nối mạng: Nếu ping, telnet ok thì báo cán bộ ở cổng xử lý. Ngược lại báo ban Công nghệ kiểm tra

Top