Lỗi IT26. Lỗi dung lượng hồ sơ quá ngưỡng cho phép

Hiện tượng

The request failed with HTTP status 404: Not Found

Nguyên nhân

Do kích thước dữ liệu hồ sơ vượt quá ngưỡng quy định của cổng BHXH(30MB)

Biện pháp xử lý

Báo AC hỗ trợ Khách hàng giảm dung lượng hồ sơ xuống

Top