Lỗi IO4. Đăng nhập hệ thống Bkav IVAN báo lỗi The page cannot be displayed

Hiện tượng

Khi đăng nhập hệ thống BHXH Bkav IVAN bằng trình duyệt Internet Explorer sẽ báo lỗi The page cannot be displayed.

Nguyên nhân

- Từ ngày 06/10/2016, Bkav đã nâng cấp Chứng thư số theo tiêu chuẩn SHA-2 cho hệ thống BHXH Bkav IVAN theo Thông tư số 6/2015/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Đối với Doanh nghiệp sử dụng máy tính có Hệ điều hành (HĐH) Windows XP SP2, Quý Doanh nghiệp sẽ không đăng nhập được vào hệ thống BHXH Bkav TVAN trên trình duyệt Internet Explorer.

Biện pháp xử lý

- Cách 1: Sử dụng trình duyệt Google Chrome (tải tại đây), Cốc Cốc (tải tại đây), Firefox (tải tại đây) để đăng nhập hệ thống.

- Cách 2: Nâng cấp HĐH Windows XP SP3 theo các bước sau:

  • Bước 1: Tải bản nâng cấp XP SP3 tại đây.
  • Bước 2: Chạy file nâng cấp vừa tải về.
  • Bước 3: Sau khi nâng cấp thành công thì khởi động lại máy tính và sử dụng trình duyệt Internet Explorer bình thường.

Lưu ý: Việc nâng cấp có thể làm mất dữ liệu trên máy tính, vì vậy trước khi thực hiện nâng cấp Doanh nghiệp cần sao lưu các dữ liệu quan trọng trên máy tính sang USB hoặc các thiết bị lưu trữ khác.

Top