Lỗi IO18. Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng

Hiện tượng

Đăng nhập hệ thống Bkav IVAN không thành công. Hệ thống thông báo lỗi: Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng.

Nguyên nhân

Do bạn nhập thông tin Tên đăng nhập và Mật khẩu không chính xác.

Biện pháp xử lý

Thực hiện theo các bước sau, đến bước nào đăng nhập thành công thì dừng lại:

- Bước 1: Kiểm tra và nhập lại Tên đăng nhập, Mật khẩu cho chính xác.

Lưu ý:

  • Tên đăng nhập có thể là Mã đơn vị, Mã số thuế, Mã ngân sách, Số chứng minh thư
  • Nếu chưa đổi Mật khẩu ban đầu, bạn có thể xem thông tin tài khoản do Bkav IVAN cấp qua tin nhắn SMS hoặc Email

- Bước 2: Kiểm tra và tắt phím Caps Lock (CapsLk).

- Bước 3: Kiểm tra và tắt phần mềm hỗ trợ gõ Tiếng Việt (Unikey, VietKey).

- Bước 4: Nếu kiểm tra theo 3 bước trên vẫn đăng nhập không thành công thì thực hiện đặt lại mật khẩu, xem Bài 7: Hướng dẫn Đặt lại mật khẩu đăng nhập hệ thống Bkav IVAN

Top