Lỗi IO17. Mã đơn vị [Mã đơn vị] không đúng định dạng (yêu cầu 7 ký tự, 7 hoặc 9 với Nghệ An, Hà Tĩnh)

Hiện tượng

Đăng ký thông tin tài khoản trên hệ thống Bkav IVAN không thành công. Hệ thống thông báo lỗi: Mã đơn vị [Mã đơn vị] không đúng định dạng (yêu cầu 7 ký tự, 7 hoặc 9 với Nghệ An, Hà Tĩnh).

Nguyên nhân

Thông tin Mã đơn vị không chính xác.

Biện pháp xử lý

Kiểm tra lại thông tin Mã đơn vị, nếu không chính xác thì liên hệ Bkav để được cập nhật Mã đơn vị chính xác trên hệ thống.

Top