Lỗi IO10. Lỗi khi mở file BTF ở máy tính sử dụng Microsoft Office nhưng không cài đặt tính năng Visual Basic for Applications (VBA).

Hiện tượng

Với các máy tính cài đặt Microsoft Office và không cài đặt tính năng Visual Basic for Applications (VBA), khi mở file BTF (1) để nhập liệu, Excel sẽ hiển thị thông báo lỗi như hình bên dưới:

Ghi chú: (1) File template BTF (Bkav Template File) là File dùng để import vào hệ thống Bkav IVAN, giúp tạo Hồ sơ gửi Cơ quan BHXH hoặc tạo Danh sách lao động trên hệ thống Bkav IVAN từ file Excel. File BTF có thể tải từ đường dẫn http://ivan.nopbaohiem.vn/DL, có tên file là FileImport-BkavIVAN-(BTF.vXXX).xlsb, trong đó XXX là số hiệu phiên bản của file BTF.

Nguyên nhân

Do máy tính dùng Excel (trong bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office) và chưa được cài đặt tính năng Visual Basic for Applications (Khi cài đặt Microsoft Office, tính năng này không được tick chọn để cài). 

Biện pháp xử lý

Cài đặt bổ sung tính năng Visual Basic for Applications cho Microsoft Office theo các bước sau:

Bước 1: Vào Control Panel

Bước 2: Click vào Add/Remove Programs (đối với Window XP) hoặc Programs and Features (đối với Window 7 trở lên).

Bước 3: Chuột phải vào Microsoft Office đang dùng, chọn Change.

Bước 4: Khung màn hình Change your installation of Microsoft Office… hiện ra, bấm nút Continue.

Bước 5: Trong khung Installations Options, chọn Office Shared Features, bấm Visual Basic for Applications, chọn Run from My Computer.

Bước 6: Bấm Continue, đợi cài đặt xong rồi ấn Close để kết thúc.

Sau khi cài đặt xong tính năng VBA cho Microsoft Office, file BTF sẽ có thể mở và nhập liệu bình thường.

Top