Lỗi IC14. Đơn vị không tra cứu được tờ khai Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT (Mẫu C12-TS) trên hệ thống BIS (Hệ thống Việt Nam)

Hiện tượng

Một số đơn vị phản ánh v/v không tra cứu được tờ khai Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT (Mẫu C12-TS) trên hệ thống BIS (Hệ thống Việt Nam).

Nguyên nhân

- BHXH Việt Nam quy định các Cơ quan BHXH quản lý cung cấp Mẫu C12-TS hàng tháng cho Đơn vị trực tiếp thông qua email đăng ký với cơ quan BHXH mà không cung cấp qua các nhà IVAN để hiển thị cho Đơn vị.
 
- Phần mềm IVAN của TS24 vẫn cung cấp Mẫu C12-TS cho các đơn vị tại BHXH Thành phố Hồ Chí Minh là do: BHXH Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hồ sơ BHXH điện tử của đơn vị qua phần mềm của Công ty TS24. Tuy nhiên, từ cuối năm 2015 BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai cổng tiếp nhận do BHXH Việt Nam, nhưng bên TS24 vẫn thực hiện sử dụng dữ liệu (Mẫu C12-TS) của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp cho Đơn vị sử dụng phần mềm IVAN của họ nên dẫn đến việc chỉ có phần mềm IVAN của TS24 cho phép Đơn vị tra cứu Mẫu C12-TS trên phần mềm.
 
- Các nhà IVAN cũng đã tiếp xúc và trao đổi với BHXH HCM, BHXH HCM trả lời đang sắp xếp và chưa có câu trả lời cụ thể.

Biện pháp xử lý

- Cơ quan BHXH quản lý có cung cấp Mẫu C12-TS hàng tháng cho Đơn vị trực tiếp thông qua email đăng ký với cơ quan BHXH.
 
- Phần mềm IVAN của Bkav có những tính năng nổi bật khác mà phần mềm của TS24 không có, xem tại địa chỉ https://nopbaohiem.vn/BIS
Top