Lỗi HU6. Chức năng chỉ hoạt động với tài khoản đăng ký khai và nộp thuế qua hệ thống Khai thuế qua mạng của Tổng cục Thuế cung cấp tại địa chỉ: http://kekhaithue.gdt.gov.vn

Hiện tượng

Bấm Nộp tờ khai hiển thị thông báo "Chức năng chỉ hoạt động với tài khoản đăng ký khai và nộp thuế qua hệ thống Khai thuế qua mạng của
Tổng cục Thuế cung cấp tại địa chỉ: http://kekhaithue.gdt.gov.vn".

Nguyên nhân

Do đã có tài khoản trên hệ thống TVAN nên không cho nộp qua hệ thống iHTKK

Biện pháp xử lý

Mã số thuế bạn đang dùng hiện tại không đăng ký gửi tờ khai qua hệ thống của Cơ quan Thuế.

Bạn vui lòng truy cập địa chỉ https://van.bkav.com để thực hiện gửi tờ khai.

Top