Lỗi HU5. Hồ sơ chưa đăng ký gửi qua mạng

Hiện tượng

Bấm Nộp tờ khai hiển thị thông báo "Hồ sơ chưa đăng ký gửi qua mạng".

Nguyên nhân

Do tờ khai đang nộp chưa được thực hiện đăng ký với CQT

Biện pháp xử lý

Hồ sơ bạn đang gửi chưa được đăng ký với Cơ quan thuế. Bạn thực hiện đăng ký hồ sơ theo hướng dẫn tại đây.

Ghi chú: Để không phát sinh lỗi tương tự bạn nên đăng ký và sử dụng hệ thống Bkav TVAN để kê khai thuế. Đăng ký sử dụng miễn phí Bkav TVAN tại đây.

Top