Lỗi HU3. Lỗi hệ thống: java.lang.Exception: Xác thực chữ ký không thành công

Hiện tượng

Bấm nộp phụ lục báo "Lỗi hệ thống: java.lang.Exception: Xác thực chữ ký không thành công".

Nguyên nhân

Do tờ khai phụ lục bạn gửi đang để sai định dạng

Biện pháp xử lý

Hệ thống Thuế chỉ tiếp nhận các tờ khai phụ lục ở định dạng .xlsx hoặc .docx. Bạn vui lòng kiểm tra định dạng file và gửi lại. Bạn có thể xem hướng dẫn chuyển đổi định dạng tại đây.

Ghi chú: Để không phát sinh lỗi tương tự bạn nên đăng ký và sử dụng hệ thống Bkav TVAN để kê khai thuế. Đăng ký sử dụng miễn phí Bkav TVAN tại đây.

Top