Lỗi HU2. Tài khoản không tồn tại trên hệ thống

Hiện tượng

Bấm đăng nhập hiện Cảnh báo "Tài khoản không tồn tại trên hệ thống".

Nguyên nhân

Do MST đăng nhập chưa được đăng ký trên hệ thống iHTKK

Biện pháp xử lý

Do Mã số thuế của bạn chưa đăng ký tài khoản kê khai trên hệ thống của Tổng cục thuế.

Ghi chú: Để việc kê khai thuế được tiện lợi và nhanh chóng, ít phát sinh lỗi cũng như được hỗ trợ kịp thời, bạn nên đăng ký và sử dụng hệ thống Bkav TVAN. Đăng ký sử dụng miễn phí Bkav TVAN tại đây.

Top