Lỗi HU1. Sai tên tài khoản hoặc mật khẩu

Hiện tượng

Bấm đăng nhập hiện Cảnh báo "Sai tên tài khoản hoặc mật khẩu".

Nguyên nhân

Do nhập sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu

Biện pháp xử lý

Bạn hãy kiểm tra lại MST và mật khẩu.

Lưu ý: Trước khi nhập lại cần tắt Capslock, bộ gõ tiếng Việt. Nếu vẫn không đăng nhập được, bạn có thể xem thêm hướng dẫn tại đây.

Ghi chú: Để việc kê khai thuế được tiện lợi và nhanh chóng, ít phát sinh lỗi cũng như được hỗ trợ kịp thời, bạn nên đăng ký và sử dụng hệ thống Bkav TVAN. Đăng ký sử dụng miễn phí Bkav TVAN tại đây.

Top