Lỗi HT10. Lỗi hệ thống: java.lang.NullPointerException: null

Hiện tượng

Bấm đăng nhập hiện Cảnh báo "Lỗi hệ thống: java.lang.NullPointerException: null".

Nguyên nhân

Do hệ thống Tổng cục Thuế bảo trì

Biện pháp xử lý

Hệ thống của Tổng cục Thuế đang bảo trì, bạn vui lòng thử lại vào thời điểm khác.

Để không phát sinh lỗi tương tự bạn nên đăng ký và sử dụng hệ thống Bkav TVAN để kê khai thuế. Đăng ký sử dụng miễn phí Bkav TVAN tại đây.

Top