Lỗi HK9. Không tìm thấy Chữ ký số hoặc chữ ký số không đúng

Hiện tượng

Bấm ký điện tử báo lỗi "Không tìm thấy Chữ ký số hoặc chữ ký số không đúng".

Nguyên nhân

- Do chưa cắm Chữ ký số.
- Do máy tính chưa cài phần mềm quản lý Chữ ký số.

Biện pháp xử lý

Cách 1: Bạn thực hiện kiểm tra xem CKS đã được cắm vào máy tính hay chưa.
Cách 2: Kiểm tra xem đã có phần mềm BkavCA Token Manager chưa, nếu chưa cài bạn thực hiện tải và cài đặt tại đây

Ghi chú: Để việc kê khai thuế được tiện lợi và nhanh chóng, ít phát sinh lỗi cũng như được hỗ trợ kịp thời, bạn nên đăng ký và sử dụng hệ thống Bkav TVAN. Đăng ký sử dụng miễn phí Bkav TVAN tại đây.

Top