Lỗi HK8. Chứng thư số chưa được đăng ký với Cơ quan Thuế

Hiện tượng

Bấm ký điện tử hiển thị thông báo "Chứng thư số chưa được đăng ký với Cơ quan Thuế".

Nguyên nhân

Do cắm sai CKS hoặc CKS chưa được cập nhật trên hệ thống iHTKK sau khi gia hạn

Biện pháp xử lý

Cách 1: Kiểm tra lại xem đã cắm đúng CKS hay chưa.
Cách 2: Nếu Chữ ký số cắm đã đúng, bạn thực hiện cập nhật thông tin CKS theo hướng dẫn tại đây

Ghi chú: Để việc kê khai thuế được tiện lợi và nhanh chóng, ít phát sinh lỗi cũng như được hỗ trợ kịp thời, bạn nên đăng ký và sử dụng hệ thống Bkav TVAN. Đăng ký sử dụng miễn phí Bkav TVAN tại đây.

Top