Lỗi EU6. Unterminated string. Expected delimiter: ".

Hiện tượng

Khi đẩy dữ liệu từ phần mềm Kế toán lên Bkav eHoadon báo lỗi: Unterminated string. Expected delimiter: ".

Nguyên nhân

Lỗi tên Hàng hóa, dịch vụ có chứa dấu ngoặc kép ( " )

Biện pháp xử lý

Anh/chị kiểm tra và sửa lại tên Hàng hóa, dịch vụ trên phần mềm Kế toán

Top