Lỗi EB7. Cài tool BEST trên máy chủ gặp lỗi

Hiện tượng

Cài Tool BEST trên máy chủ, nhập thông tin kích nút Test Settings lỗi: Cannot open database "TênDB" requested by the login. The login failed. Login failed for user 'TênDB\Admin'.

Nguyên nhân

Do nhân viên điền sai tên Database và tool BEST chạy trên Server cài SQL nên dùng quyền Window vẫn đọc được

Biện pháp xử lý

Tạo 1 tài khoản cho Tool Best eHoadon trên SQL

Top