Lỗi EB5. Sai mật khẩu khi chạy phần mềm tool BEST

Hiện tượng

Khi chạy phần mềm tool BEST báo lỗi: "Login failed for user 'TênUser'. Reason: The password of the account has expired."

Nguyên nhân

Do mật khẩu Tài khoản trên Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (SQL Server) của Phần mềm Kế toán bị hết hạn

Biện pháp xử lý

B1: Đổi mật khẩu Tài khoản 'TênUser' trên Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (SQL Server) của Phần mềm Kế toán

B2: Mở tool BEST, chọn menu Tool sau đó chọn Open Form và cập nhật mật khẩu mới.

Top