Lỗi EB3. Chặn kết nối

Hiện tượng

An attempt was made to access a socket in a way forbidden by its access permissions

Nguyên nhân

Phần mềm diệt virus chặn Tool BEST kết nối tới service

Biện pháp xử lý

Mở phần mềm diệt virus bỏ chặn

Top