Lỗi EB2. Cài Tool BEST bị lỗi "Downloading https://tools.ehoadon.vn/best/ApplicationFiles/... did not succeed"

Hiện tượng

Cài Tool BEST tại địa chỉ https://tools.ehoadon.vn/best/publish.htm bị lỗi "Downloading https://tools.ehoadon.vn/best/ApplicationFiles/... did not succeed. The operation has timed out." 

Nguyên nhân

Có thể do Tool BEST đã được cài trước đó, bị lỗi. Có thể file đang bị giữ do Tool đang chạy.

Biện pháp xử lý

Cần check xem tool BEST đã được cài trên máy chưa? Có Service liên quan không, Service đó đang chạy hay không.

Nếu có thì Stop Service, gỡ (uninstall) Tool BEST đã cài, vào AppData xóa hết mấy thư mục liên quan đến BEST rồi cài lại.

Top